Provozní řád herny

Důležité informace pro bezproblémový chod herny

Provozovatel dětské herny Cipísek:
 • Alena Homolkova,Denisova 616,Jičín,50601
 • Ičo: 038911027
 • Telefon: 732546134
Provozní doba herny:
 • Pondělí až sobota 9:00 - 18:00
 • Neděle a státní svátky 11:00 - 18:00

Provozní řád herny:

 1. Vstupem do herny uznávají návštěvníci provozní řád a všeobecné obchodní podmínky herny Cipísek.
 2. Herna je určena pro děti ve věku 0 - 15 let a je rozdělena do zón.
 3. Všechny děti musí být doprovázeny dospělou osobou, která za ně plně odpovídá po celou dobu pobytu. Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let.
 4. Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá doprovázející osoba. Vedení společnosti nenese zodpovědnost za tyto úrazy.
 5. Celý areál je nekuřácký a platí zákaz vstupu zvířat.
 6. Do čisté zóny herny je vstup povolen pouze bez bot, z hygienických důvodů je třeba mít ponozky.
 7. Konzumovat v zóně k tomu určené lze pouze jídlo a pití zakoupené v baru, s výjimkou kojenecké stravy a potravin pro osoby se speciálními dietetickými požadavky a alergiemi.
 8. Vstup do herny je zpoplatněn (viz.ceník), pro doprovod je zdarma, vyjma oslav.
 9. Atrakce jsou certifikovány jako bezpečné v souladu s českými předpisy a s předpisy Evropské unie týkajícími se "atrakcí a vybavení hřišť".
 10. Za bezpečnost atrakce ručí výrobce a dodavatel svými certifikáty, atrakce je kontrolována a jsou na ní prováděny pravidelné revize.
 11. Personál musí být informován o veškerých úrazech a nehodách. Je způsobilý poskytnout první pomoc.
 12. Dbejte pokynů personálu a informací na tabulích na jednotlivých zónách.
 13. Doporučujeme, aby děti měly oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi a protiskluzové ponožky.
 14. Návštěvník ručí při použití všech zařízení herny za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům. Pro zajištění bezpečnosti všech dětí se nesmí v celém prostoru herny používat vlastní hračky.
 15. Do herny je zakázán vstup osobám trpícím nakažlivou nemocí, nevolností nebo, osobám v karanténě.
 16. Návštěvníky, kteří nedodržují provozní řád, případně svým chováním ohrožují ostatní návštěvníky herny, může personál herny napomenout a po následném neuposlechnutí vykázat bez náhrady vstupného.
 17. Vedení společnosti neručí za ztrátu, krádež nebo škodu na movitém majetku během pobytu v areálu.
 18. Prostor pro kočárky je venku před hernou (pod stříškou) a za volně uložené věci v kočárku nenese vedení společnosti žádnou zodpovědnost.
 19. Při překročení kapacity herny je obsluha povinna z důvodu bezpečnosti nevpustit další návštěvníky, v tomto případě počítejte s čekací dobou.
 20. Fotografování pro profesionální účely nebo pro tisk je možné pouze po předchozím povolení vedení společnosti.
 21. Vedení společnosti si vyhrazuje právo změnit veškeré vytištěné časy a ceny bez předchozího upozornění.